Course Specification:

  • Total time:590 minutes
  • Course Level:0123456
  • Language:Mongol / Korean
  • Exam:No
Basic Korean in Mongolian. Солонгос хэлийг анхлан суралцагчдад зориулсан (Анхан шатны хичээл) Та анхан шатны 10 хичээлээр дамжуулан Солонгос хэлний авиазүй, үгсийн сан, дүрмийн үндсэн мэдэгдэхүүнтэй болох болно.

Learning Korean Basics in Mongolian Language

Professor

  • Professor TOYA
  • Yonsei University, Sociology Ph.D. их сургууль(ulaanbaatar university) Korean Language Studies Professor Mongolia ulaanbaatar culture Promotion Center, Korean tutor

Leave a Reply